Klikić.hr

Medičarstvo

001Iako su ljudi od pradavnih vremena poznavali pčele i koristili njihove proizvode (med, medeno saće i vosak – u prehrani i u liječenju), medičarski (licitarski) i svjećarski (voskarski) obrt započinje u srednjem vijeku. Pretpostavlja se da su medičari bili locirani u blizini kraljevskog dvora ili na križanjima važnih trgovačkih putova da bi na taj način lakše nabavljali sirovine i mirodije potrebne za njihove kolačiće.

U 16. i 17. stoljeću dolazi do povećanog interesa, a time i izrade medenih kolačića. Licitari se proizvode od tijesta koje se nekad oblikovalo rukama, ali se s vremenom počelo utiskivati u drvene kalupe (ali i gline, kamena, metala ili gipsa, a izrađeni su u negativu) raznih motiva i oblika koji su se, sukladno određenom vremenskom razdoblju, mijenjali, pa se i po njima može pratiti ”moda” i teme tog vremena, ali i spretnost pojedinih majstora. Prepliću se religiozni motivi (motivi iz Starog i Novog zavjeta, likovi svetaca, mitološke scene) i svjetovni motivi (mladenka i mladenac, kolijevka, dijete u jastuku, kočija, konj, jahač, životinje i sl.).

005 (2)U Hrvatsku medičarstvo dolazi iz europskih zemalja, a najviše iz Austrije, stoga su naši medičari bili vezani sa štajerskim medičarima koji se prvi put spominju 1294. godine. U drugoj polovici 17. st. spominje se licitarski ceh u Grazu kojem su pripadali licitari grada Varaždina, a njima se u 18. st. pridružuju i medičari Koprivnice. U 19. i prvoj polovici 20. stoljeća u nas je medičarstvo dosta razvijeno, no već u drugoj polovici 20. stoljeća, zanimanje za ovaj obrt slabi. Danas, na početku 21. stoljeća u Hrvatskoj ima samo oko tridesetak medičara i svjećara.

Danas su u uporabi, pored drvenih kalupa, kalupi od bakrenog lima, kao i šteheri, a za izradu licitara koriste se razni alati. Uvode se tehnološke inovacije (peći na plin, kotlovi na struju, električne brehalice, električne mješalice za snijeg od bjelanca i slično), no postupak izrade kolačića ostao je isti. Svaki proizvod majstor sam ručno obrađuje, ukrašava jestivim bojama od kojih prevladava crvena. Motivi su različiti (ne toliko bogati kao nekad), ali najkarakterističnije je licitarsko srce, koje je postalo i izvorni hrvatski suvenir.